Điều khoản và điều kiện

Avana Retreat, được gọi là “Avana Retreat”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng tôi”, là người sở hữu và vận hành trang web tại địa chỉ https://avanaretreat.com/ (Trang web).

Mục đích của Trang web là cung cấp thông tin về khu nghỉ dưỡng và dịch vụ của chúng tôi, giải đáp các thắc mắc từ khách hàng và khách hàng tiềm năng, đồng thời cung cấp dịch vụ đặt phòng và đặt chỗ trực tuyến.

Các điều khoản và điều kiện này chi phối việc bạn sử dụng trang web và tạo ra hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa Avana Retreat và bạn. Các điều khoản và điều kiện này chỉ áp dụng cho Trang web. Tiếp tục sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bao gồm bất kỳ thay đổi nào về sau. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc với các điều khoản và điều kiện này, bạn có thể ngừng sử dụng Trang web. Bạn chịu trách nhiệm về các khoản phí điện thoại và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet khi truy cập Trang web.

Bạn có các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của mình. Trong Chính sách bảo mật, chúng tôi mô tả chi tiết về: thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng, các biện pháp bảo mật mà chúng tôi thực hiện liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, về việc chia sẻ thông tin với ai, và quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của mình.

Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng Trang web, bạn cam kết rằng bạn: (1) 18 tuổi trở lên; (2) đủ tuổi hợp pháp để sử dụng Trang web; và (3) đủ tuổi hợp pháp để ký kết hợp đồng ràng buộc vì nó liên quan đến các điều khoản và điều kiện này.

Avana Retreat có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào không cần thông báo cho bạn, ngoại trừ trường hợp được yêu cầu thông báo, tùy thuộc vào từng thay đổi. Khi sử dụng Trang web sau bất kỳ thay đổi nào của các điều khoản và điều kiện, bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Ngoài các trường hợp ngoại lệ được đề cập cụ thể trong các điều khoản và điều kiện này, tất cả nội dung trên Trang web là tài sản của Avana Retreat hoặc bên thứ ba được tham chiếu, hoặc được Avana Retreat cấp phép và / hoặc được phép sử dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhãn hiệu , biểu trưng, tên thương mại, văn bản, dữ liệu, tài liệu, tin nhắn, hình ảnh, video, âm thanh, đồ họa, liên kết hoặc các tệp điện tử khác (gọi chung là “Nội dung trang web”). Không có giấy phép hoặc quyền nào đối với bất kỳ nội dung nào trên Trang web được trao cho bạn.

Đặt phòng trực tuyến cũng như đặt dịch vụ trực tuyến được thực hiện trên Trang web. Để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân từ bạn cũng như các quyền của bạn theo luật hiện hành liên quan đến thông tin của bạn, vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi. TẠI ĐÂY
Đặt phòng trực tuyến được thực hiện qua một nhà cung cấp thứ ba, cụ thể là Công cụ đặt phòng Cloudbeds. Liên quan đến việc đặt phòng, bạn sẽ rời Trang web và đến một trang web do Cloudbeds quản lý. Khi đặt phòng thông qua trang web do Cloudbeds quản lý, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng của Cloudbeds và phải tuân theo các điều khoản bổ sung liên quan đến giá phòng, phí dịch vụ, thuế và tiền đặt cọc cũng như các chính sách liên quan đến hủy phòng, nhận phòng , thanh toán, và trẻ em ..
Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin truy cập tài khoản các trang cần thiết để đặt phòng trước hoặc đặt dịch vụ spa và / hoặc chỗ ở, đồng thời đồng ý thông báo cho Avana Retreat nếu thông tin truy cập này bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với các tài khoản này.
Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ đặt chỗ hoặc đặt chỗ hợp pháp để bạn và khách của bạn sử dụng chứ không phải cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bán lại, chuyển nhượng hoặc đăng tải trên các trang web của bên thứ ba, hoặc suy đoán, đặt chỗ hoặc đặt chỗ sai hoặc gian lận.

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài và bên thứ ba, bao gồm các nhà quảng cáo bên thứ ba, không được kiểm soát và / hoặc liên kết với Avana Retreat. Việc Avana Retreat hiển thị các liên kết không có nghĩa là Avana Retreat chấp thuận, đảm bảo, đề xuất hoặc xác nhận các trang được liên kết hoặc nội dung và / hoặc sản phẩm / dịch vụ có sẵn trên các trang được liên kết đó. Các liên kết không có mục đích gợi ý bất kỳ liên quan nào với Avana Retreat.

Nếu bạn nhấp vào các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang web. Nếu bạn truy cập các trang được liên kết, bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản sử dụng và các chính sách của các trang được liên kết đó. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web được liên kết và nên tham khảo chính sách của các trang web này khi sử dụng.

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web. Avana Retreat không tuyên bố hay ngụ ý bảo đảm bất cứ điều gì đối với trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua trang web. Avana Retreat từ chối tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào (rõ ràng, ngụ ý, ngẫu nhiên hoặc cách khác).

Avana Retreat không đảm bảo rằng các chức năng hoặc nội dung trên trang web sẽ không có lỗi, không có virus vi hoặc chứa các yếu tố có hại khác. Avana Retreat không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính hoặc hệ thống của bạn do hành vi bên thứ ba khác. Trang web, bao gồm bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp qua trang web, được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”.

Trong mọi trường hợp, Avana, hoặc bất kỳ nhân viên, giám đốc, các bên liên quan của Avana sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại liên quan đến hậu quả và sự cố, thiệt hại mang tính mẫu mực và trừng phạt, thiệt hại thực tế và các thiệt hại khác, bao gồm mất doanh thu hoặc thu nhập, ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc, hoặc các thiệt hại tương tự ngay cả khi Avana Retreat đã được cảnh báo về khả năng có thể xảy ra khiếu nại hoặc hậu quả như vậy, phát sinh liên quan đến bất kỳ vấn đề hoặc khiếu kiện nào bạn có thể gặp phải liên quan đến trang web.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của Avana Retreat hoặc các nhân viên, giám đốc, hoặc các bên thứ ba liên quan của nó sẽ không vượt quá 2.000.000 (đồng việt nam) hoặc số tiền mà bạn đã trả cho Avana Retreat cho hàng hóa hoặc dịch vụ áp dụng ngoài trách nhiệm pháp lý. Nếu bất kỳ giới hạn nào ở đây trái ngược với luật áp dụng (cũng như hậu quả hoặc tổn thất ngẫu nhiên), trách nhiệm pháp lý của Avana Retreat sẽ giới hạn ở mức đầy đủ nhất cho phép theo luật áp dụng.

Việc sử dụng trang Web được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp và tham chiếu trong các điều khoản và điều kiện này.

Trừ khi bị giới hạn bởi chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc luật hiện hành, đối với tất cả các thông tin liên lạc mà bạn thực hiện với Avana Retreat, chẳng hạn như điện thoại hoặc email được gửi qua liên kết “Liên hệ với chúng tôi” và bao gồm nhưng không giới hạn phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất và những thứ tương tự: (1) bạn không có quyền bảo mật thông tin liên lạc của mình; (2) chúng tôi không có nghĩa vụ bảo vệ thông tin liên lạc của bạn khỏi bị tiết lộ và tự do sao chép, tiết lộ và phân phối thông tin của bạn cho người khác; và (3) chúng tôi tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nội dung hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin liên lạc của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ có kết hợp thông tin đó.

Avana Retreat bảo lưu quyền vô hiệu hóa Trang web, tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào Trang web mà không cần thông báo và lý do. Việc này không ảnh hưởng đến dịch vụ đặt chỗ nào mà bạn thực hiện thông qua Trang web. Bạn đồng ý rằng Avana Retreat không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về những hành động này.

Nếu bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này được tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ không ảnh hưởng đến nội dung còn lại trong điều khoản và điều kiện này, tất cả các nội dung khác sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Tính vô hiệu của bất kỳ điều khoản nào được giới hạn trong phạm vi quyền hạn mà điều khoản đó được coi là không hợp lệ.

Việc không thực thi của Avana Retreat đối với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này không phải là sự từ bỏ phần đó.

Ngoài bất kỳ phần nào có ngôn ngữ cụ thể liên quan đến sự tồn tại, quyền sở hữu, từ chối trách nhiệm bảo đảm, tuyên bố của bạn, bồi thường và giới hạn trách nhiệm sẽ vẫn tồn tại sau khi các điều khoản và điều kiện này chấm dứt.

Theo điều khoản và điều kiện này, không có liên doanh, đại lý, hoặc bất kỳ quan hệ nào khác giữa bạn và Avana Retreat ngoài tư cách là các bên của hợp đồng.

Avana Retreat không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với việc bạn sử dụng Internet hoặc Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, với bất kỳ thiệt hại nào mà máy tính của bạn hoặc các hệ thống liên quan có thể gặp phải khi truy cập website.

Avana Retreat sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào trong các điều khoản và điều kiện này nếu việc không thực hiện được do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Avana Retreat.

Nếu bạn cần liên hệ với Avana Retreat để hiểu rõ hơn về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Avana Retreat Marketing

Email:info@avanaretreat.com

Telephone: 02183819868

Watch VR TOUR